Bảng Thông Tin

Thông báo: Vụ việc hệ thống Google Drive ẩn file

Trong thời gian gần đây, nhóm nhận được rất nhiều phản hồi từ người xem rằng không thấy file các tập phim trong host google drive mặc dù nhóm khẳng định đã up đầy đủ. Để giải quyết lỗi này, nhóm khuyến khích các bạn sử dụng chế độ ẩn danh của trình duyệt hoặc thoát tài khoản Google đang sử dụng của các bạn, sau đó truy cập vào link một lần nữa sẽ hiện đẩy đủ. Mọi chi tiết về đợt tuyển dụng về sau sẽ được thông báo trên fanpage.
Powered by Warp Theme Framework