228733_v0_460x

Bảng Thông Tin

Triển khai dự án Community Workshop (ComWork)

Chiến dịch ComWork (Community WorkShop) là một dự án hướng đến cộng đồng bằng cách tự do hóa các hoạt động liên quan fansub ra ngoài khuôn khổ của các thành viên trong một fansub như bình thường. Chi tiết tại trang dự án ComWork.

Ứng dụng bổ sung link download Torrent vào các Project mới

Nhờ với sự hỗ trợ kỹ thuật và server đến từ các đồng chí Fuyu Fansub, Waya đã đưa vào ứng dụng link torrent bổ sung cho các Project mùa mới để hỗ trợ người xem được nhiều lựa chọn tải phim phù hợp với nhu cầu…
Powered by Warp Theme Framework

waya