Bảng Thông Tin

Thông báo: Ngưng tuyển dụng tự do

Khoảng thời gian qua, Waya nhận thấy việc tuyển dụng tự do trong thời điểm hiện tại không mang lại sự phù hợp và lợi ích cho kế hoạch phát triển của nhóm khi quá nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra trong quá trình thử việc. Do đó, nhóm sẽ tạm ngưng tuyển dụng để tập trung đầu tư cho nguồn nhân lực hiện thời.
Mọi chi tiết về đợt tuyển dụng về sau sẽ được thông báo trên fanpage.
Powered by Warp Theme Framework

waya