Bảng Thông Tin

Chào mừng năm mới 2015, sự khởi đầu của thệ hệ VI

Cuối cùng năm 2015 đã đến rủ bỏ được những gánh nặng từ 2014. Waya chính thức mở cửa chào đón những thành viên thế hệ VI sắp tới. Tuyển dụng tự do được chính thức mở lại, hân hạnh sẽ tiếp nhận thêm những đồng đội mới.
Tuy nhiên, vì lý do nhóm đang thiếu Editor nhà nghề nên việc đào tạo Translator gặp nhiều khó khăn, nên tạm thời những bài test nhóm sẽ khó hơn để mang tính chắt lọc cho đến khi Ban đào tạo được mở lại.
Powered by Warp Theme Framework