Bảng Thông Tin

Bổ sung yêu cầu chung từ 24/5/2015 với các thành viên nhóm đã và sắp tham gia

  • Có đam mê và thật sự muốn tham gia vào nhóm. Sẵn sàng tiếp thu để phát triển, hạn chế bảo thủ.
  • Không hoan nghênh phong cách làm việc nửa vời, làm cho có, làm để khoe.
  • Nên sắp xếp một khoảng thời gian ngắn vào cuối tuần để giao lưu với trưởng các tổ nhằm đánh giá giao tuần
Powered by Warp Theme Framework