228733_v0_460x

Bảng Thông Tin

Triển khai dự án Community Workshop (ComWork)

Chiến dịch ComWork (Community WorkShop) là một dự án hướng đến cộng đồng bằng cách tự do hóa các hoạt động liên quan fansub ra ngoài khuôn khổ của các thành viên trong một fansub như bình thường. Chi tiết tại trang dự án ComWork.
Powered by Warp Theme Framework